Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
avatar for Linus Larsson

Linus Larsson

Dagens Nyheter 556246-8172
Guldpadenominerad i klassen Webb

Linus Larsson är journalist på Dagens Nyheter, med digitalisering som specialitet. Han är författare till flera böcker och har bevakat teknikfrågor i ett årtionde. Linus Larsson har en bakgrund som redaktionschef Internetworld och nyhetschef på Computer Sweden. Han har även publicerat i tidningar som The Guardian och Wired.

Foto: Gordon Andersson