Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
avatar for Nils Funcke

Nils Funcke

Journalist sedan 1979. Bland annat som länsreporter vid Mariestads-Tidningen, ledarskribent på Dagens Nyheter, chefredaktör och utgivare vid Säffle Tidningen och Riksdag & Departement. Har varit kanslichef och utbildningsanvarig vid Föreningen Grävande Journalister och under tre år anställd som utredningssekreterare i Yttrandefrihetskommittén (SOU 2012:55).

Har skrivit boken Tryckfriheten, Ordets män och statsmakterna och medverkat i ett antal antologier om journalistik och yttrandefrihet.

Nils Funcke har tilldelats Advokatsamfundets journalistpris, Stora Journalistpriset, Landstingsförbundets journalistpris samt nominerats till grävande journalisters guldspade, utsetts till Årets lärare vid JMK och erhållit Bertil Torekulls journalistpris.

My Föreläsare Sessions

Saturday, April 9
 

09:00 CEST