Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
avatar for Mats Amnell

Mats Amnell

Mats Amnell är journalist sedan drygt 25 år med inriktning mot kommunal- och samhällsbevakning. De första tio åren på mindre lokaltidningar och sedan 1998 på Sydsvenskan i Malmö. Han är också föreläsare och kursledare på Fojo med inriktning på gräv och ekonomisk granskning. Sedan två år är Mats rådgivare inom Fojos Offentlighetsjour för journalister i frågor om offentlighet och sekretess.

My Föreläsare Sessions

Saturday, April 9
 

15:00 CEST