Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
avatar for Carolina Jemsby

Carolina Jemsby

Carolina Jemsby är frilansjournalist och arbetar framför allt med längre, granskande tv-reportage bland annat för Uppdrag Granskning. I år är hon nominerad till två stycken guldspadar.
Hon jobbar också internationellt med pressfrihetsfrågor, i bland annat Sydostasien.

My Föreläsare Sessions

Saturday, April 9
 

12:00 CEST