Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
avatar for Bosse Lindquist

Bosse Lindquist

Bosse Lindquist är författare och producent av dokumentär i radio och TV, sedan 2012 knuten till SVT Dokument inifrån. Han har regisserat dokumentärer sedan 1988, varav många har blivit internationellt uppmärksammade och prisbelönta. Flera av hans filmer har sänts internationellt – däribland WikiRebels, som porträtterade Julian Assanges och Wikileaks arbete fram till slutet av 2010. Give us the Money, en undersökning av internationell lobbyverksamhet och utvecklingsstöd, sändes i 80 länder som en del av den internationella serien Why Poverty?, på uppdrag av bland andra BBC, Arte, DR, SVT, ITV och EBU.
Foto: Ronnie Ritterland/SR
----------------------
SVT Play har en samlingssida för Bosse Lindqvists reportage. Klicka här.
Följande dokumentärer finns på samlingssidan:
Rebellerna
Ett hundratal av Sveriges mest radikala vänsteranhängare bildade 1968 hemliga maoistiska celler i Uppsala och Stockholm. De kallade sig Rebellerna och syftet med rörelsen var att leda Sverige in i världsrevolutionen. En dokumentär av Bo Lindquist från 2005.
Hit med pengarna
I snart 30 år har superstjärnor som Bono och Bob Geldof varit symboler för kampen mot fattigdom. Från Live Aid till Make Poverty History har de bett om våra pengar. Men har deras konserter och kampanjer haft någon effekt? En dokumentär av Bo Lindquist från 2012 som ingick i temaveckan ”Why Poverty?”
Mc Fusk & Co
Fusk och fiffel med de anställdas löner – och med den sålda maten. McDonalds är inkörsporten i arbetslivet för många svenska ungdomar. Hur blir deras bild av lagar, avtal och vuxenliv? En dokumentär av Bo Lindquist från 2010.
Geniet och pojkarna
Carleton Gajdusek fick Nobelpriset 1976 för upptäckten av galna kosjukan hos ett kannibalfolk på Nya Guinea. Han var ett av världens största genier och adopterade 57 barn från Söderhavet. Men när hans karriär stod på sin höjdpunkt anklagades han för pedofili och spärrades in ett år i fängelse. Trots det försvaras han av legendariska vetenskapsmän som Oliver Sacks och kaosteorins Benoit Mandelbrot. En film av Bosse Lindquist från 2009 om insiktens och sexualitetens gränser.

My Föreläsare Sessions

Saturday, April 9
 

13:00 CEST