Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
avatar for Sandra Foresti

Sandra Foresti

JMG, Göteborgs universitet
Gothenburg, Sweden
Lecturer, Department of Journalism and Communication at University of Göteborg, Sweden. I teach data journalism and investigative journalism at bachelor and master level. Background as researcher, investigative journalist and data journalism at different Swedish media organisations.