Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
avatar for Fredrik Mellgren

Fredrik Mellgren

Svenska Dagbladet
Guldspadenominerad i klassen Stor tidning >100 000 i upplaga

Fredrik Mellgren är sedan många år politikreporter på Svenska Dagbladet med sjukvård som främsta sakområde. Han har följt både riks- och landstingspolitiken sedan 1988 och därmed hela den process och de människor som ligger bakom bygget av det nya sjukhuset. Det arbetet har genererat många nyheter om den allt mer pressade situationen för vården av sjuka stockholmare, och om tecken på fördyringar av NKS-projektet.