Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
Back To Schedule
Saturday, April 9 • 15:00 - 15:45
Panel: Framtidens gräv (Publicistklubben)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Framtidens gräv
Vi vill prata mer om hur man kommer att gräva i framtiden. Sia något, men ändå med hänsyn till relevant utveckling och indikationer. 
Vad behöver media göra för att bevaka och granska den verklighet som finns framför oss? Vilken ämnen och kompetenser behöver vi ha? Vilka ämnen/bevakningsområden kommer att bli aktuella? Hur kommer redaktionerna att satsa? Kommer det genererar mer mindre/utrikesbevakning? Eller kommer det framförallt att handla om hur vi paketerar information?
I panelen:
Linus Larsson, DN
Maria Sköld, Spoon/FOJO
Josephine Freje, Expressen
Moderator: Aldijana Talic, ordf. Publicistklubben Västras krets.
Ytterligare namn kan tillkomma. 
Saturday April 9, 2016 15:00 - 15:45 CEST
Öppen scen