Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
Back To Schedule
Friday, April 8 • 14:00 - 14:50
Panel: Hur mår offentlighetsprincipen?
 (Bidragsgivare: VGR)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hur mår offentlighetsprincipen?

Den unika svenska tryckfrihetsförordningen firar 250 år 2016. Men var är tryckfriheten på väg? Och vilka förändringar har egentligen skett längs vägen?
Ett panelsamtal om den svenska Offentlighetsprincipen.

Medverkande: Nils Funcke, journalist, föreläsare, utbildare. Maria Abrahamsson (M), riksdagsledamot. Erik Lagersten, kommunikationsdirektör, Västra Götalandsregionen, och styrelseledamot för Sveriges kommunikatörer. 
Moderator: Terje Carlsson

Arrangör: Västra Götalandsregionen (bidragsgivare) 


Friday April 8, 2016 14:00 - 14:50 CEST
Öppen scen

Attendees (3)