Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
Back To Schedule
Friday, April 8 • 17:00 - 17:45
Dramaturgiska kurvor och hur du får folk att berätta

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Katarina Gunnarsson, flerfaldigt prisbelönt reporter på Sveriges Radio, ger tips om hur man får intervjupersoner att öppna sig. Hur man skapar trygghet så folk börjar berätta i starka scener och bilder. Men det handlar också handfast om frya olika dramaturgiska modeller för berättande. Hur man kan undvika ett stereotypt offer/förövar-berättande. Om vikten att även i ett faktatungt gräv beröra. I varje reportage ska det finnas minst ett parti där man ryser och håren reser sig på armen. Hur man når dit som reporter berättar Katarina Gunnarsson.
Här är en länk till samlade reportage av Katarina Gunnarsson. 

Föreläsare
avatar for Katarina Gunnarsson

Katarina Gunnarsson

Katarina Gunnarsson har i 22 år gjort featurereportage för Studio Ett i P1. Hon har ofta skildrat känsliga ämnen i sin journalistik, redan i mitten på 1990-talet skildrade hon hedersvåld och radikal islam i förorter. Katarina Gunnarsson har fått ett flertal journalistpriser... Read More →


Friday April 8, 2016 17:00 - 17:45 CEST
J2 Svenska mässan