Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
Back To Schedule
Friday, April 8 • 11:00 - 11:45
Kurragömma med yttrandefriheten (MEG)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

PANELSAMTAL (MEG): Vad väger tyngst – yttrandefriheten eller andra grundläggande rättigheter? Är det rätt att politiker använder upphovsrätt för att hindra publicering? Varför blockerar TV4 sitt innehåll för vissa? Hur hanterar Google rätten att bli glömd? Aldrig förut har det funnits en tydligare skärningslinje mellan ytttrandefrihet och integritet på internet som just nu. Vi samlar analyserna i ett samtal om järnrörsskandalen, hatsajter och raderade sanningar.
Medverkande:
Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4
David Mothander, samhällschef Google
Sanna Wolk, docent Uppsala Universitet/ IMK
Moderator: Christina Berggren, advokat MAQS Advokatbyrå
Programpartner: MAQS Advokatbyrå

Detta schema presenterar ett urval av MEG:s programpunkter. För MEG:s hela program, se http://www.meg.se/ 

Friday April 8, 2016 11:00 - 11:45 CEST
J1