Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
Back To Schedule
Friday, April 8 • 10:00 - 10:45
Vem står upp för den undersökande journalistiken? (MEG)

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

PANELSAMTAL (MEG): Möjligheterna till att göra samhällsviktig undersökande journalistik är ständigt under hot. Vi såg det i ett förslag till ny domstolsdatalag och i förhandlingarna om ett EU-direktiv om affärshemligheter. 
Att granska och gräva blir allt svårare. Nya lagar och regler skapar en rättsosäkerhet och riskerar att leda till självcensur. Samtidigt har granskningen aldrig varit viktigare.
Medverkande:
Beatrice Ask, ordförande justitieutskottet och fd justitieminister
Cilla Benkö, vd Sveriges Radio
Nils Hanson, chef Uppdrag Granskning, SVT
Max Andersson, EU-parlamentariker (mp), ledamot av rättsliga rådet JURI
Moderator: Björn Häger, ordförande Publicistklubben
Programpartner: Utgivarna

Friday April 8, 2016 10:00 - 10:45 CEST
J1

Attendees (3)