Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
Back To Schedule
Saturday, April 9 • 14:00 - 14:45
Så kan fördjupande journalistik lyftas digitalt

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Genom att tidigt ha en plan för hur jobben kan göras ut och presenteras går det att höja slutresultatet.
SvD:s Anna Careborg och Mark Malmström berättar om egna exempel som SvD Story – en satsning på digitalt berättande – och samarbetet med KTH & JMK inom Storylab/Future of Storytelling. De ger även en kort internationell utblick och konkreta förslag på digitala verktyg som även redaktioner med små resurser kan använda för att få den fördjupande journalistiken att lyfta.   

Föreläsare
avatar for Anna Careborg

Anna Careborg

Presentation: Premiumchef på Svenska Dagbladet och ansvarig för SvD Story och SvD:s medverkan i Storylab/Future of storytelling i samarbete med KTH och JMK. Har tidigare varit ledamot i Guldspadejuryn.
avatar for Mark Malmström

Mark Malmström

Datajournalist, Svenska Dagbladet


Saturday April 9, 2016 14:00 - 14:45 CEST
G3 Svenska mässan