Loading…
This event has ended. View the official site or create your own event → Check it out
This event has ended. Create your own
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
View analytic
Saturday, April 9 • 09:00 - 09:45
Offentlighetens ABC

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Med några exempel belyser Nils Funcke en rad av de grundläggande regler som gäller för allmänhetens rätt att få del av allmänna handlingar och meddelarfriheten. Vad är en handling? Varför har finns det olika grader av sekretess? När får myndigheterna bedriva efterforskning och varför är tystnadsplikten för mottagare av information så strikt?

Föreläsare
avatar for Nils Funcke

Nils Funcke

Journalist sedan 1979. Bland annat som länsreporter vid Mariestads-Tidningen, ledarskribent på Dagens Nyheter, chefredaktör och utgivare vid Säffle Tidningen och Riksdag & Departement. Har varit kanslichef och utbildningsanvarig vid Föreningen Grävande Journalister och under tre år anställd som utredningssekreterare i Yttrandefrihetskommittén (SOU 2012:55). Har skrivit... Read More →


Saturday April 9, 2016 09:00 - 09:45
J2 Svenska mässan

Attendees (26)