Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
Back To Schedule
Saturday, April 9 • 09:00 - 09:45
Offentlighetens ABC

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Med några exempel belyser Nils Funcke en rad av de grundläggande regler som gäller för allmänhetens rätt att få del av allmänna handlingar och meddelarfriheten. Vad är en handling? Varför har finns det olika grader av sekretess? När får myndigheterna bedriva efterforskning och varför är tystnadsplikten för mottagare av information så strikt?

Föreläsare
avatar for Nils Funcke

Nils Funcke

Frilans
Nils Funcke har i decennier bevakat och debatterat frågor om yttrandefriheten. Han har skrivit böckerna "Att publicera" och "Offentlighetsprincipen, praktik och teori". Han har varit sekreterare i Yttrandefrihetskommittén, vd för Utgivarna, chefredaktör för Riksdags & Departement... Read More →


Saturday April 9, 2016 09:00 - 09:45 CEST
J2 Svenska mässan