Loading…
Programmet är preliminärt och kan ändras - följ uppdateringarna här!
Back To Schedule
Saturday, April 9 • 16:00 - 16:45
Så kvalitetssäkrar du ditt gräv

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Pressen på grävaren ökar. Att ha alla fakta rätt räcker inte. Det ställs även andra krav.
Maktbalansen mellan granskaren och den granskade har förändrats. Makthavare kan numera använda samma verktyg som vi för att slå tillbaka. Och i sociala medier finns krafter som kräver insyn och som slår ner på minsta misstag.
Uppdrag gransknings metod för att kvalitetssäkra grävet har fått internationell spridning. Här får du konkreta tips om hur du undviker fällor i grävandet och säkerställer att det du publicerar lever upp till kraven

Föreläsare

Saturday April 9, 2016 16:00 - 16:45 CEST
J2 Svenska mässan